top of page

पुनर्विकास  सहकारी गृहनिर्माण संस्था

पुनर्विकासासाठी मार्गदर्शक सूचना

पुनर्विकासाच्या उद्देशाने सोसायटीला प्रक्रियात्मक निकष पाळावे लागतील ज्याच्या आधारे पुनर्विकासाचा निर्णय निश्चित झाला आहे. इमारतीचा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मिळविण्यासाठी व्यवस्थापकीय समितीला स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आवश्यक असते. नवीन मॉडेल पोट-कायद्यांनुसार १ to ते years० वर्षे वयोगटातील आणि ज्या इमारती above० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आहेत त्यांच्या बाबतीत पाच वर्षातून एकदा सर्व सोसायट्यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे अनिवार्य आहे. , स्ट्रक्चरल ऑडिट दर तीन वर्षांनी घेणे आवश्यक आहे.

स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी कोटेशनची मागणी करणारी एक जाहिरात दिली जाऊ शकते. स्ट्रक्चरल ऑडिट कॉन्ट्रॅक्ट देण्याचे निकष सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीने ठरवले आहेत. प्रत्येक कोटेशनच्या पार्श्वभूमीसंदर्भात केलेल्या संशोधनाच्या आधारे प्राप्त झालेल्या कोटेशनची छोटी यादी केल्यानंतर, किमान quot कोटेशन अंतिम केली जातात आणि जनरल बॉडीसमोर सादर केली जातात. त्यानंतर जनरल बॉडी या कोटेशनची चर्चा करते आणि गुणवत्तेनुसार, एक अवतरण निश्चित केले जाते. एकदा स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यानंतर ते जनरल बॉडीसमोर ठेवल्या जातात, स्ट्रक्चरल ऑडिटरने सादर केलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे सोसायटीने सर्वसाधारण दुरुस्ती करावी की पूर्ण पुनर्विकासासाठी निर्णय घ्यावा.​​

मोफा २०११ च्या अंतर्गत सोसायटी बिल्डिंगच्या पुनर्विकासाचे चरण

·          सोसायटीच्या पुनर्विकासाची चर्चा करण्यासाठी सोसायटीच्या विशेष जनरल बॉडी मीटिंगला बोलावण्यासाठी किमान 25% सदस्यांद्वारे अर्ज किंवा विनंती पाठवावी. यासाठी वेळ मर्यादा नाही.

·          सदस्यांकडून अर्ज मिळाल्याच्या days दिवसांच्या आत, सचिवांनी विशेष समितीच्या बैठकीची तारीख व वेळ निश्चित करण्यासाठी व्यवस्थापकीय समितीची बैठक बोलावून सदस्यांकडून मिळालेल्या पुनर्विकासासंदर्भात विनंती करावी.

·          1 महिन्याच्या कालावधीत सचिवांनी 14 दिवसांची नोटीस देऊन महासभेची बैठक बोलावली पाहिजे.

·          सभेच्या तारखेआधी 8 दिवस आधी लेखी समितीला निवेदन, सूचना व शिफारसी सादर कराव्यात.

·          पुनर्विकासासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेण्याचे निर्णय. कोरम हा सोसायटीच्या एकूण सदस्यांपैकी ¾ वा असावा. कोरम नसल्यास. ही बैठक 8 दिवसांसाठी तहकूब करावी आणि पुढे कोरम न झाल्यास तहकूब केलेली सभा विसर्जित केली जाईल.

·          संचालित एसजेएम पूर्वीच्या एसजीएममध्ये 3/4 व्या सदस्यांची कोरमची आवश्यकता नसल्यास. मूळ सभा 8 दिवसांसाठी तहकूब करून एसजेएम करावी लागेल आणि पुढे कोरम न झाल्यास तहकूब केलेली सभा विसर्जित केली जाईल.

·          सचिवांनी एसजीएमची मिनिटे तयार केली पाहिजेत आणि 10 दिवसांच्या आत सर्व सदस्यांपर्यंत पोहोचविली पाहिजेत.

·          सचिवांनी बैठकीच्या 15 दिवसांच्या आत आर्किटेक्ट / पीएमसी यांना नियुक्तीचे पत्र द्यावे.

·          आर्किटेक्ट / पीएमसीद्वारे सुरू केलेली प्रारंभिक कामे. प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून 2 महिन्यांच्या आत आर्किटेक्ट / पीएमसी समितीकडे सादर करावा.

·          समितीच्या बैठकीच्या 8 दिवसांपूर्वी सदस्यांनी आपल्या सूचना द्याव्यात. सदस्यांकडून मिळालेल्या सर्व सूचना संयुक्त सभेच्या 7 दिवस आधी आर्किटेक्ट / पीएमसीकडे त्यांच्या विचार विचारासाठी पाठवण्याचे सचिव.

·          मा. सचिवांनी प्राप्त झालेल्या निविदेची यादी पावतीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत तयार करावी व सूचना बोर्डावर प्रकाशित करावी. निविदा प्राप्त झाल्याच्या अंतिम तारखेच्या 15 दिवसांच्या आत सचिवांनी व्यवस्थापकीय समितीची विशेष बैठक बोलावली पाहिजे.

·          नियुक्त आर्किटेक्ट / पीएमसीच्या मदतीने विकसक निवडा. समिती अधिकृत अधिका appoint्याची नेमणूक करण्यासाठी निबंधक सीएसकडे to दिवसांच्या कालावधीत अर्ज करेल.

·          मा. सचिवांनी अधिकृत अधिका of्याच्या नेमणुकीच्या एका महिन्याच्या आत आणि त्याच्या परवानगीने, एसजीएमचा निश्चित दिवस, तारीख, वेळ आणि ठिकाण असेल. एसजीएमच्या नोटीस एसजीएमच्या तारखेच्या 14 दिवस आधी देण्यात येतील.

·          निविदा अंतिम करण्यासाठी एसजीएमला बोलवावे. एसजीएमचा कोरम सोसायटीच्या एकूण सदस्यांपैकी 3/4 हिस्सा असेल. जर कोरम नसेल तर. एसजीएमला 8 दिवस तहकूब केले जाईल. वरील स्थगित बैठकीस कोरम नसल्यास. तेच विसर्जित केले जाईल.

·          एसजीएमसाठी कोणताही कोरम नसल्यास, विषय एसजीएमपुढे मंजूर करण्यासाठी पुढील एका वर्षासाठी आणता येणार नाही. व्यवस्थापकीय समितीने विकसकासह एका महिन्याच्या आत करार करावा.

·          महानगरपालिका / सक्षम प्राधिकरणाद्वारे मंजूर इमारत योजना सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवल्या जातील.

पुनर्विकासाची प्रक्रिया

पुनर्विकासाचा संपूर्ण प्रकल्प किती आर्थिकदृष्ट्या आणि व्यवहार्य असेल याचा निर्णय घेण्यापूर्वी एखाद्याला त्याच्या फायद्याचे आणि बाधक गोष्टींचे वजन केले पाहिजे. पुनर्विकासाचा निर्णय उतावीळ असू शकत नाही. पुनर्विकासाच्या तुलनेत दुरुस्तीचा खर्च निश्चित करण्यासाठी स्ट्रक्चरल अभियंताकडून व्यवहार्यता अहवाल मिळविणे आवश्यक आहे. बहुतेक फ्लॅट मालकांना पुनर्विकास अधिक व्यवहार्य आणि योग्य आहे की नाही हे शोधण्यासाठी आवश्यक आहे. स्ट्रक्चरल अभियंता आणि त्यांच्या सूचनांचा शोध पुनर्विकास किंवा दुरुस्तीसाठी जायचा की नाही, याचा आधार तयार होईल. जनरल बॉडी स्ट्रक्चरल ऑडिटरने मांडलेल्या निष्कर्षांवर सर्वसाधारण दुरुस्तीसाठी किंवा पूर्ण पुनर्विकासासाठी कोणत्या प्रकारच्या खर्चाचा अंदाज घेते यावर चर्चा करते. पुढे व्यवस्थापकीय समिती एक "प्रकल्प व्यवस्थापक" नेमेल जो प्रकल्पानुसार दुरुस्ती व पुनर्निर्माण खर्चाच्या तुलनेत आर्थिक तपशील विचारात घेऊन व्यवहार्यता अहवाल तयार करेल. सोसायटीच्या सदस्यांना या अहवालाची एक प्रत प्राप्त होईल, कारण असे प्रकल्प राबविण्याबाबत एकमताने निर्णय घेण्यासाठी त्यांचे मत व सूचना महत्त्वपूर्ण आहेत. एकमताने निर्णय घेतल्यानंतर जनरल बॉडी पुनर्विकासाची कामे पार पाडल्यास त्याबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी उपसमिती नेमेल. ही उपसमिती नंतर (पेपर वर्क) प्रक्रिया आणि प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी व्यावसायिक सल्लागाराची नेमणूक करेल.

सोसायटीच्या ऑफिस बेअरर्सना त्यांचे परिसराचे यशस्वीरित्या पुनर्विकासासाठी खालील चरणांचे अनुसरण केले पाहिजे:

 1. पुनर्विकास

 2. वाहक

 3. स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टचे प्रसारण

 4. पुनर्विकास प्रारंभ करीत आहे

 5. एसजीएमचा अजेंडा

 6. पुनर्विकासासाठी एसजीएम

 7. पुनर्विकासाची परवानगी

 8. व्यवहार्यता अहवाल

 9. पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यासाठी एसजीएम

 10. सल्लागारांची निवड

 11. मिनिटांचे अभिसरण

 12. आर्किटेक्ट / पीएमसीची नेमणूक

 13. पुनर्विकासासाठी कागदपत्रांचे तलाव

 14. आर्किटेक्ट / पीएमसी सह संयुक्त बैठक

 15. निविदा फ्लोटिंग

 16. निविदा उघडणे

 17. तुलना विधान

 18. प्राधिकृत अधिका of्याची नेमणूक

 19. विकसक / बिल्डरची निवड

 20. वरील एसजीएमसाठी कोरम

 21. उद्देशीय पत्र

 22. पुनर्विकास करार

 23. पुनर्विकासासाठी मालमत्ता सोपविणे

 24. वाहने / व्यवसाय प्रमाणपत्रे

bottom of page