top of page

सोसायटीची नोंदणी

सदनिका मालकाच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

 • 7/12 जमीन किंवा प्रॉपर्टी कार्डचा अर्क.

 • बिगर शेतीच्या जागेसंदर्भात सक्षम प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र

 • जमीन मर्यादा अधिनियम लागू / लागू न करण्याबाबतचा आदेश

 • सक्षम प्राधिकरणाद्वारे बांधकाम लेआउट मंजूर

 • बांधकाम सुरू करण्यासाठी मंजुरी पत्र

 • बांधकाम पूर्ण होण्याबाबत प्रमाणपत्र

 • विकासासाठी जमीन घेतल्यास विकास करार

 • जागेचे पावर ऑफ अॅटर्नीचे पत्र

 • जमिनीचा शीर्षक शोध अहवाल

 • आवश्यक मुद्रांक शुल्कासह फ्लॅट खरेदीचा नोंदणीकृत करार

 • बांधकाम संबंधित आर्किटेक्ट प्रमाणपत्र

 • सदस्यांची यादी

 • सोसायटीची योजना

 • नाव आरक्षणासाठी अर्ज

 • समाज नोंदणीसाठी किमान दहा सदस्य आवश्यक आहेत. तथापि, सरकारने कलम under अंतर्गत अधिकार वापरुन १० पेक्षा कमी सदस्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना काही अटींच्या अधीन परवानगी दिली आहे.  नोंदणी प्रस्तावासाठी, नोंदणी प्रस्तावात भाग घेतलेल्या साठ टक्के जाहिरातदारांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे.

 • जर जमीन शासनाने किंवा शासनाच्या उपक्रम संस्थेने दिली असेल तर त्याचे हमीपत्र

 • जमीन ट्रस्टची असल्यास धर्मादाय आयुक्तांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.

 • बिगर शेती भूखंडासंदर्भात सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र

 • एसआरए / एसआरडी आणि म्हाडाने मान्यताप्राप्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी करतांना वरील निकष व्यतिरिक्त अधिका .्यांनी त्यांच्या परिपत्रकाद्वारे दिलेल्या सूचनांनुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.

 • नोंदणी संस्थेसाठी अर्ज (एक फॉर्म)

 • सोसायटीची माहिती देणारी सारणी (बी फॉर्म)

 • सदस्यांचा तपशील देणारा टेबल (सी फॉर्म)

 • सदस्यांच्या खात्याचे विवरण (डी फॉर्म)

 • संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकांचे नोटरीकृत हमी पत्र, रु. १०० / -

 • बिल्डरकडून प्रमोटर यांनी दिलेला नोटरीकृत गॅरंटी पत्र, रु. १०० / -

 • सदस्यांचे प्रतिज्ञापत्र (किमान 10 प्रवर्तकांचे प्रतिज्ञापत्र)

 • आयुक्त, सहकार व निबंधक, सहकारी संस्था व महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी मंजूर केलेल्या सोसायटीच्या पोट-कायद्यांच्या दोन प्रती

 • जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आरक्षणाची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रवर्तक सदस्याच्या बँक शिल्लक असल्याचा पुरावा (प्रत्येक रु. Of०० च्या जमा आणि प्रवेश शुल्क १०० रुपये)

 • रु. 2500 / - मागासवर्गीयांच्या गृहनिर्माण सोसायटीसाठी शासकीय कोषागार नोंदणी फी मध्ये जमा केलेली रु. /० / -

 • भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्थेसाठी वरील कागदपत्रांव्यतिरिक्त जमीन कोणत्या क्षेत्रामध्ये आहे या संदर्भात सक्षम प्राधिकरणाकडून लेआउट योजना व झोन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

 • जर बिल्डर / प्रवर्तक सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी करण्यास सहकार्य करीत नसेल तर अशा परिस्थितीत समाज नोंदणीसाठी अर्ज for (नियम १२) मध्ये सादर करावा.  जिल्हा मालमत्ता सदनिका अधिनियम १ 63 of63 च्या कलम १० (१) अन्वये अधिकार देण्यात आलेला जिल्हा उपनिबंधक. हा प्रस्ताव सादर करताना, सभासदांच्या नोटरीकृत इंडेम्निटी बाँड, ज्याने संस्थेच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला होता तो रु. 200 आवश्यक आहे.

 

निबंधकांकडून मंजुरी

वर नमूद केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर सादर केलेल्या प्रस्तावाची छाननी करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करणे संबंधित निबंधकाचे कर्तव्य आहे व महाराष्ट्र को.च्या कलम ((१) अंतर्गत नोंदणी सोसायटीचे प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करावी. -ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा १ 60 ,० आणि नोंदणी केलेल्या पोट-कायदाची प्रत, मुख्य प्रवर्तकांना सोसायटीच्या नोंदणीसंदर्भात निवेदन. सोसायटीच्या नोंदणी संदर्भातील आदेश योग्य त्या कारवाईसाठी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी शासकीय मुद्रणालयाला पाठवावेत. रजिस्ट्रारकडे सादर केलेल्या सोसायटीच्या प्रस्तावाच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत सोसायटीच्या नोंदणीबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

सोसायटी नोंदणीचा प्रस्ताव नाकारल्यास किंवा दोन महिन्यांत कोणताही निर्णय न घेतल्यास महाराष्ट्र सह सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम १2२ अन्वये विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांना हा प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे.

प्रथम सामान्य संस्था बैठक अनिवार्य अजेंडा (नोंदणीनंतर)

 • सभेसाठी अध्यक्ष निवडणे

 • ज्या व्यक्तींनी सोसायटीच्या सभासदतेसाठी अर्ज केला आहे अशा सदस्यांना सदस्यत्व देणे.

 • तात्पुरती व्यवस्थापकीय समिती निवडणे

 • सोसायटीच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेच्या 14 दिवसांपूर्वी सोसायटीच्या मुख्य प्रमोटरने तयार केलेले लेखाचे विवरणपत्र प्राप्त आणि मंजूर करणे.

 • प्रमोटर बिल्डरकडून समाजाच्या नावे मालमत्तेत योग्य पदवी आणि व्याज सुरक्षित ठेवण्यासाठी समितीला अधिकृत करणे.

 • बाहेरून कर्जाची रक्कम वाढवण्यावर बंधने आणणे

 • अंतर्गत लेखा परीक्षक नियुक्त करण्यासाठी आणि त्यांचे मानधन निश्चित करण्यासाठी

 • तात्पुरत्या समितीच्या सदस्यांपैकी एकास तात्पुरती समितीची पहिली बैठक बोलवण्यास अधिकृत करणे

 • जिल्हा गृहनिर्माण महासंघ व इतर संस्थांचे सदस्यत्व घेण्याबाबत निर्णय घेणे

 • तात्पुरती व्यवस्थापन समितीच्या एका सदस्याला व्यवस्थापकीय समितीची बैठक बोलाविण्याचे अधिकार देणे

 • सभापती व अकराव्या तासाच्या प्रकरणाची परवानगी घेऊन आगाऊ सूचना देणे व त्या संदर्भात ठराव घेणे आवश्यक आहे त्याशिवाय सदस्याने उपस्थित केलेल्या बाबींचा विचार करणे.

bottom of page