top of page

डीम्ड कन्व्हेयन्स

महाराष्ट्र मालकी सदनिका अधिनियम (एमओएफए) च्या कलम ११ नुसार नियमित मालवाहतूक झाल्यास बिल्डर / विकसक / जमीन मालक / प्रमोटर हे सीएचएसशी सहकार्य करण्याचे आणि उपनिबंधकांसमोर एखादे वाहन कर व मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे कर्तव्य आहेत. सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून नवीन मालकांच्या ताब्यात दिले जाते.

बिल्डर / जमीन मालक किंवा कायदेशीर वारस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मॅनेजमेंट कमिटीला वाहून नेण्यासाठी प्रमाणपत्र देण्यास सहकार करण्यास नकार देतात तेव्हा डीम्ड कन्व्हेयन्स होते. अशा परिस्थितीत, गृहनिर्माण संस्था नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणासमोर हजर असावी जी दोन्ही बाजूंच्या म्हणजेच गृहनिर्माण संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिकाची सुनावणी करेल आणि त्यासंदर्भातील आवश्यक आदेश पारित करेल. भविष्यात मालमत्तेतून व्यावसायिक मिळकत पाहून मालमत्ता पोचविण्याची इच्छा नसणा build्या बिल्डर / जमीनमालकाच्या विरुद्ध सोसायटीने हा एक उपाय केला आहे. यात त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी संभाव्य एफएसआयचा वापर समाविष्ट असू शकतो.

डीम्ड कन्व्हेयन्स अंतिम मालवाहतूक आहे आणि ती नोंदविली जाऊ शकते. एकदा नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाने ऑर्डर दिल्यानंतर त्याविरूद्ध अपील करता येणार नाही.

डीम्ड कन्व्हेयन्स मिळविण्याची प्रक्रिया

विकसक म्हणजेच बिल्डर आणि जमीन मालक या करारावर सही करण्यास तयार असतील तर गृहनिर्माण संस्था कन्व्हिएन्स डीडवर प्रक्रिया करू शकते. जेव्हा बिल्डर किंवा त्यांचा वारस अडथळा आणतात तेव्हा हाऊसिंग सोसायटी डीम्ड कन्व्हेयन्सची निवड करू शकते. गृहनिर्माण संस्थेने उपनिबंधकांकडे विहित नमुन्यात अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. एकदा सादर केल्यानंतर सक्षम प्राधिकरण, वाजवी कालावधीत जे within महिन्यांपेक्षा जास्त नसते. कागदपत्रांची सत्यता पडताळल्यानंतर बिल्डरची बाजू ऐकून घेतली जाते. एकदा सक्षम प्राधिकरणास खात्री झाली की समाजाचे प्रकरण अधिक मजबूत आहे, तर तो / ती डीम्ड कन्व्हेयन्सचे साधन जारी करते.

डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेतः

·       जिल्हा उपनिबंधक, सहकार यांना अर्ज 7  न्यायालयीन शुल्कासह जोडणारे संस्था  अर्जावर २,००० रुपयांचा शिक्का

·       नोटरी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर केलेले प्रतिज्ञापत्र सोसायटी नोंदणी प्रमाणपत्राची खरी प्रत

·       मुद्रांक शुल्क भरले आणि सर्व वैयक्तिक फ्लॅट्स / दुकानांच्या कराराच्या प्रती नोंदणीकृत केल्या

·       विहित नमुन्यातील सदस्यांची यादी

·       अ‍ॅश्युरन्स सब-रजिस्ट्रारने दिलेल्या प्रत्येक सदस्यासाठी निर्देशांक -२

·       जमीन मालक आणि बिल्डर यांच्यामधील विकास कराराची प्रत

·       मूळ मालक किंवा विकसकास कन्व्हेयन्स करण्यासाठी दिलेल्या कायदेशीर नोटिसची प्रत

·       मूळ मालक किंवा विकसकाचा संबंधित पत्त्याचा दूरध्वनी क्रमांक इत्यादीचा तपशील

·       ड्राफ्ट कन्व्हेन्स डीड / घोषणा अर्जदाराच्या बाजूने अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव.

सबमिशनसाठी शहर सर्वेक्षण कार्यालयातून कागदपत्रे मिळवाः

·          शहर (सीटीएस) सर्वेक्षण योजना

·          मालमत्ता नोंदणी कार्ड किंवा

·          7/12 जमीन अर्क

·          गाव फॉर्म ((महसूल कार्यालयाकडून उत्परिवर्तन नोंदी)

कडून कागदपत्रे मिळवावीत  जिल्हाधिकारी कार्यालय,  सबमिशनसाठी:

·          बिगर शेती आदेशाची प्रत

·          लँड सीलिंग अ‍ॅक्ट (यूएलसी) च्या वगळण्याचे प्रमाणपत्र

कागदपत्रे मिळवावीत  संबंधित महानगरपालिका प्राधिकरण  कार्यालय, सबमिशनसाठीः

·          मंजूर योजनेची प्रत

·          आयओडी

·          प्रारंभ प्रमाणपत्र

·          इमारत पूर्ण प्रमाणपत्र

·          व्यवसाय प्रमाणपत्र (अनिवार्य नाही)

·          मालमत्ता कर भरला

·          इमारतीची स्थान योजना

सबमिशनसाठी इतर व्यावसायिकांकडून कागदपत्रे मिळवाः

·          जमिनीचा शोध अहवाल  सॉलिसिटर / अ‍ॅड

·          सॉलिसिटर / byडव्होकेट द्वारा जारी केलेल्या मालमत्तेचे शीर्षक प्रमाणपत्र (मागील 30 वर्षांसाठी किमान शोधा)

·          जमीन मोजमाप नकाशा / आर्किटेक्टचे प्रमाणपत्र (भूखंडाची मांडणी योजना)

·          पॅनेल आर्किटेक्ट कडून सांगितलेली मालमत्ता / भूखंड संबंधी काही शिल्लक असल्यास पूर्ण एफएसआय किंवा एफएसआयच्या वापराबद्दल प्रमाणित प्रत.

उपनिबंधकांकडे वरील सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर प्रक्रियाः

·          अधिकृत सरकारी अधिकार्‍यांच्या स्पॉट भेटीनंतर बिल्डरला नोटीस पाठविली जाईल

·          औपचारिक सुनावणी होण्यापूर्वी बिल्डर लेखी युक्तिवाद सादर करू शकतो

·          २ नोव्हेंबरमध्ये सार्वजनिक नोटीस प्रकाशित करावी लागेल, त्यातील एक मराठीत असेल.

·          या सूचनांकडे कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा आक्षेप नसेल तर डीपीड ऑर्डर व डीम्ड कन्व्हेयन्सचे प्रमाणपत्र समाजास दिले जाते.

·          एकदा कन्व्हेयन्स डीडसह डीम्ड कन्व्हेयन्स ऑर्डर कार्यान्वित झाल्यानंतर, अनुक्रमणिका II असावा  7/12 च्या अर्कांमध्ये किंवा मालमत्ता कार्डामध्ये / किंवा दोन्ही असू शकतात त्याप्रमाणे संस्थेचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी तलाटी कार्यालय किंवा शहर सर्वेक्षण कार्यालयात प्राप्त आणि सबमिट केले.

·          डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी अर्ज करतांना सोसायटीकडे ओसी नसल्यास, त्यास हे अनिवार्य आहे  डीम्ड कन्व्हेयन्स मिळाल्यानंतर सोसायटीला बीएमसी कडून ओसी मिळणार आहे.

bottom of page