top of page

एंडॉवमेंट योजना

मनी बॅक प्लॅन

निवृत्तीवेतन योजना

जीवन अक्षय सहावा (189)

मुलांच्या योजना

जीवन तरुण योजना (343434)

मर्यादित प्रीमियम एंडॉवमेंट योजना

मर्यादित प्रीमियम एंडॉवमेंट योजना (830)

जीवन प्रगती योजना (8 838)

मुदतीच्या योजना

अमूल्य जीवन दुसरा योजना (823)

युनिट लिंक्ड विमा योजना (यूलिप)

नवीन एंडोमेंट प्लस (835)

योजना: नवीन एंडोमेंट (814)

 • उत्पादन सारांश:
  एलआयसी न्यू एन्डोमेंट प्लॅन (814) नफा प्रीमियम, नॉन-लिंक्ड आणि नफ्यासह एंडॉवमेंट प्लॅन आहे.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, अर्ध्या, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: 12 ते 35 वर्षे

 • किमान प्रवेश वय: 8 वर्ष पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: 55 वर्ष (जवळचा वाढदिवस)

 • कमाल मॅच्युरिटी वय: 75 वर्ष

 • किमान विमाराशी: 1, 00,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • 70 वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर

 • पॉलिसी फायदे:

 • मृत्यू:

 • विमाराशी + व्हेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास असल्यास. किंवा
  वार्षिक प्रीमियमच्या 10 वेळा, किंवा
   
  सर्व प्रीमियमपैकी 105% ज्याने मृत्यूपेक्षा जास्त दिले आहेत, जे अधिक असेल.

 • सर्व्हायव्हल वर:

 • सर्व्हायव्हल बेसिक सम अ‍ॅश्युर्ड + वेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास असल्यास.

 • सरेंडर केलेला मूल्यः पॉलिसीच्या मुदतीत कमीतकमी 3 पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरले असल्यास पॉलिसी कोणत्याही वेळी समरस करता येते.

 • कर्जः  कमीतकमी 3 पूर्ण वर्षांच्या प्रीमियमच्या पेमेंटनंतर या योजनेत कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे.

 • प्राप्तिकर लाभ:

 • या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

 • प्रस्ताव फॉर्मः

 • या योजनेंतर्गत 300/340/360 चा वापर केला जाईल.

 • उत्पादन सारांश:
  एलआयसी न्यू जीवन आनंद (15१.) योजना ही एक सहभागी नसलेली जोडलेली योजना आहे जी संरक्षण आणि बचतीचे आकर्षक संयोजन देते. हे संयोजन पॉलिसीधारकाच्या आयुष्यभर मृत्यूच्या विरूद्ध आर्थिक संरक्षण प्रदान करते आणि निवडलेल्या पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर त्याच्या किंवा तिच्या अस्तित्वाच्या बाबतीत एकरकमी भरपाईची तरतूद करते.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, सहामाही तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: 15 ते 35 वर्षे

 • किमान प्रवेश वय: 18 वर्ष पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: :० वर्ष (जवळचा वाढदिवस)

 • कमाल मॅच्युरिटी वय: 75 वर्ष

 • किमान विमाराशी: 1, 00,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • 70 वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर

 • पॉलिसी बेनिफिट्स: मृत्यूच्या वेळीः सर्व देय विमा हप्त्यांची भरपाई केली असल्यास, पुढील मृत्यू लाभ दिला जाईल: 
  पॉलिसीच्या मुदतीदरम्यान मृत्यूवर: मृत्यू बेनिफिट, "मृत्यूवर विमाराशीची रक्कम" आणि निहित सोपा रेव्हरशनरी बोनस आणि अंतिम अतिरिक्त बोनस, जर काही असेल तर देय असेल. जेथे, "मृत्यूवर विमाराशीची रक्कम" ह्यापेक्षा जास्त म्हणून परिभाषित केली गेली आहे. मूळ विमाराशीच्या 125% किंवा वार्षिक प्रीमियमच्या 10 पट.
  हा मृत्यू लाभ मृत्यूच्या तारखेपर्यंत भरलेल्या सर्व प्रीमियम्सच्या 105% पेक्षा कमी नसावा. वर नमूद केलेल्या प्रीमियममध्ये सेवा कर, अतिरिक्त प्रीमियम आणि राइडर प्रीमियम वगळता वगळले आहेत.
   
  पॉलिसी धारकाच्या कोणत्याही वेळी पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूवरः

 • मूलभूत सम अ‍ॅश्युअर्ड

 • सर्व्हायव्हल वर:
  मूलभूत रकमेसह, निहित सिंपल रीव्हर्शनरी बोनस आणि अंतिम अतिरिक्त बोनस, जर काही असेल तर पॉलिसी मुदतीच्या शेवटपर्यंत सर्व मुदतीच्या प्रीमियमची भरपाई झाल्यावर एकरकमी देय असेल.

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  कमीतकमी तीन पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरले असल्यास रोख रकमेसाठी पॉलिसी दिले जाऊ शकते. पॉलिसीच्या कालावधीत हमी दिलेली सरेंडर व्हॅल्यू भरलेल्या एकूण प्रीमियमची (सर्व्हिस टॅक्सच्या निव्वळ) टक्केवारी असेल, जर निवड केली असेल तर अतिरिक्त प्रीमियम आणि प्रीमियम वगळता, निवडल्यास. ही टक्केवारी पॉलिसी टर्म आणि पॉलिसी इयरवर अवलंबून असते ज्यात पॉलिसी सरेंडर केली जाते

 • कर्जः
  पॉलिसीनुसार कर्ज घेता येते जेव्हा पॉलिसीने सरेंडर मूल्य प्राप्त केले असेल आणि कंपनी वेळोवेळी निर्दिष्ट करेल अशा अटी व शर्तींच्या अधीन असेल.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  Plan या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

 • प्रस्ताव फॉर्म: 300 या योजने अंतर्गत वापरला जाईल.
   

योजना: सिंगल प्रीमियम एंडॉवमेंट (817)

 • उत्पादन सारांश:
  एलआयसी सिंगल प्रीमियम एंडॉवमेंट योजना (817) एक प्रीमियम आहे, नॉन-लिंक्ड, नफ्यासह एंडॉवमेंट प्लॅन आहे.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः

 • सिंगल प्रीमियम

 • मुदत:

 • 10 ते 25 वर्षे

 • किमान प्रवेश वय: 90 दिवस पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: 65 वर्ष (जवळचा वाढदिवस)

 • कमाल मॅच्युरिटी वय: 75 वर्ष

 • किमान विमाराशी: 50,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • पॉलिसी फायदे:

 • मृत्यू:
  जोखीम सुरू झाल्यानंतर मृत्यूच्या वेळी: सम अ‍ॅश्युअर्ड + वेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास
   
  जोखीम सुरू होण्यापूर्वी मृत्यू: कर आणि अतिरिक्त प्रीमियम वगळता सिंगल प्रीमियमचा परतावा.

 • सर्व्हायव्हल वर:
  सर्व्हायव्हल सम अ‍ॅश्युर्ड + वेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास असल्यास.

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसी मुदतीदरम्यान कोणत्याही वेळी प्रीमियम चेकच्या अधीन राहून पॉलिसी दिले जाऊ शकते.

 • कर्जः एक पॉलिसी वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेत कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे.

 • प्राप्तिकर लाभ: / u / s 80C एसए च्या 10% पर्यंत.

 • प्रस्ताव फॉर्म: :००/340० या योजने अंतर्गत वापरला जाईल

नवीन बीमा बचत 816
 • ही एक विमा + गुंतवणूक + मनी बॅक योजना आहे

 • ही एकल प्रीमियम पेमेंट प्लॅन आहे

 • प्रीमियम 1.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास एसएच्या 10% पर्यंत भरलेल्या प्रीमियमवर कराची सूट

 • विमाराशीपैकी 15% रक्कम सर्व्हायव्हल बेनिफिट म्हणून दर 3 वर्षांनी दिली जाते

 • 3 पॉलिसी कार्यकाळ - 9 वर्षे, 12 वर्षे आणि 15 वर्षे निवडी आहेत

 • पॉलिसीच्या 9 वर्षांच्या मुदतीसाठी, सम अॅश्युअर्डच्या 15% रक्कम 3 आणि 6 वर्षाच्या शेवटी देय असते

 • पॉलिसीच्या १२ वर्षांच्या मुदतीसाठी, सम अॅश्युअर्डपैकी 15% रक्कम 3, 6 आणि 9 वर्षांच्या शेवटी देय असेल

 • 15 वर्षांच्या पॉलिसी टर्मसाठी, विमाराशीच्या 15% रक्कम 3, 6, 9 आणि 12 वर्षांच्या शेवटी देय असेल

 • सहभागी योजना - एलआयसी बोनस म्हणून आपल्याला मिळणा .्या नफ्याचा काही भाग आपल्याला मिळतो

 • पॉलिसीवरील बोनस दरवर्षी जाहीर केला जातो

 • प्रीमियम पेमेंटनंतर 3 वर्षानंतर कर्ज उपलब्ध आहे

 • प्रीमियम पेमेंटच्या 3 वर्षानंतर पॉलिसी सरेंडर केली जाऊ शकते

 • वयः - 15-66 साठी  9  वर्ष पॉलिसीची मुदत

          12 साठी 15-63  वर्ष पॉलिसीची मुदत

          15-60 वर्षांच्या पॉलिसी मुदतीसाठी

सर्व्हायव्हल बेनिफिट्सचा उपयोग मुलाचे शिक्षण, दैनंदिन खर्च किंवा त्याच पॉलिसीच्या भावी प्रीमियमसाठी देखील केला जाऊ शकतो

योजना: जीवन रक्षक (7२7)
 • उत्पादन सारांश:
  हे नॉन-लिंक्ड, नफ्यासह, एंडॉवमेंट अ‍ॅश्युरन्स प्लॅन देणारे नियमित प्रीमियम आहे. ही योजना कोणत्याही वैद्यकीय तपासणीशिवाय केवळ प्रमाणित जीवनासाठी उपलब्ध असेल आणि या योजनेंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला देण्यात आलेल्या सर्व पॉलिसींमध्ये एकूण विमाराशी रक्कम रु. पेक्षा जास्त नसावी. 2 लाख.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः
  वार्षिक, सहामाही, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: 10 ते 20 वर्षे

 • किमान प्रवेश वय: 8 वर्ष पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: 55 वर्ष (जवळचा वाढदिवस)

 • जास्तीत जास्त मॅच्युरिटी वय: 70 वर्ष

 • किमान विमाराशी: 75,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: 2, 00,000

 • 70 वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर

 • पॉलिसी फायदे:

 • मृत्यूच्या वेळी: पॉलिसीच्या मुदतीच्या कालावधीत "विमा उतरवलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूवर" मृत्यूची रक्कम "देय असेल, जे सर्वात जास्त असेल  

 • मूलभूत सम अ‍ॅश्युअर्ड; किंवा
  Annual वार्षिक प्रीमियमच्या 10 वेळा; किंवा
  Of मृत्यूच्या तारखेनंतर भरलेल्या सर्व प्रीमियमपैकी 105%.
  वर नमूद केलेल्या प्रीमियममध्ये कर, अतिरिक्त प्रीमियम आणि राइडर प्रीमियम वगळता वगळले आहेत. वरील व्यतिरिक्त, 5th व्या पॉलिसी वर्षानंतर मृत्यू झाल्यास निष्ठा जोड, जर काही असेल तर देय देखील असेल.

 • सर्व्हायव्हल वर:

 • पॉलिसीची मुदत संपुष्टात येण्यापर्यंत निष्ठा जोडण्यासह मूलभूत सम अ‍ॅश्युर्ड, जर काही असेल तर देय असेल.

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसीच्या मुदतीत कमीतकमी तीन पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरले असल्यास पॉलिसी कोणत्याही वेळी सरेंडर केली जाऊ शकते. गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू:
  गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू भरलेल्या एकूण प्रीमियमची (करांचा निव्वळ) टक्केवारी असेल, राइडर्ससाठी कोणतेही अतिरिक्त प्रीमियम आणि प्रीमियम वगळता निवडल्यास. ही टक्केवारी पॉलिसी टर्म आणि पॉलिसी इयरवर अवलंबून असते ज्यात पॉलिसी सरेंडर केली जाते

 • कर्जः खालील अटींच्या अधीन असलेल्या किमान 3 पूर्ण वर्षांसाठी प्रीमियम भरल्यानंतर या योजनेत कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे.
  अ. आत्मसमर्पण मूल्याच्या टक्केवारीनुसार जास्तीत जास्त कर्ज इनफोर्स पॉलिसीच्या बाबतीत 70 टक्के आणि पेड-अप पॉलिसींच्या बाबतीत 60 टक्के असेल.
  बी. कर्जाच्या रक्कमेसाठी आकारण्यात येणा interest्या व्याज दर महामंडळाकडून वेळोवेळी निश्चित केले जातील.

 • प्राप्तिकर लाभ:

 • या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

   

योजना: मर्यादित प्रीमियम एंडोमेंट (830)
 • उत्पादन सारांश:
  एलआयसी लिमिटेड प्रीमियम एंडोवमेंट योजना (830०) ही मर्यादित प्रीमियम भरणारी पारंपारिक विमा-लाभ एंडॉवमेंट अ‍ॅश्युरन्स प्लॅन आहे.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः
  वार्षिक, सहामाही, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: 12 वर्ष, 16 वर्ष,  21 वर्ष  

 • पीपीटी 8 वर्ष, 9 वर्ष

 • किमान प्रवेश वय: 18 वर्ष पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: 62 वर्ष (जवळचा वाढदिवस)

 • कमाल मॅच्युरिटी वय: 75 वर्ष

 • किमान विमाराशी रक्कम: 3, 00,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • 70 वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर

 • पॉलिसी फायदे:

 • मृत्यू:
  बेसिक सम अ‍ॅश्युअर्डपैकी 125%, किंवा
  वार्षिक प्रीमियमच्या 10 वेळा, किंवा
   
  सर्व प्रीमियमपैकी 105% मृत्यू प्रमाणे देय
  जे अधिक उंच आहे.

 • सर्व्हायव्हल वर:
  सर्व्हायव्हल बेसिक सम अ‍ॅश्युअर्ड + रिव्हर्शनरी बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसीच्या मुदतीत कमीतकमी दोन पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरले असल्यास पॉलिसी कोणत्याही वेळी सरेंडर केली जाऊ शकते.

 • कर्जः
  किमान 2 पूर्ण वर्ष प्रीमियम भरल्यानंतर या योजनेत कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  Plan या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

   

योजना: जीवन लक्ष्य (3 833)
 • उत्पादन सारांश:
  ही मर्यादित प्रीमियम पेमेंट टर्म पारंपारिक विथ-नफा एंडॉवमेंट अ‍ॅश्युरन्स योजना आहे जिथे प्रीमियम देय मुदत पॉलिसी मुदतीपेक्षा तीन वर्षांनी कमी असते.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, अर्ध्या, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: 13 ते 25 वर्षे

 • पीपीटी (पॉलिसीची मुदत - 3) वर्षे

 • किमान प्रवेश वय: 18 जागा पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: 50 जागा (जवळचा वाढदिवस)

 • कमाल परिपक्वता वय: 65 वर्ष (सर्वात जवळचा वाढदिवस)

 • किमान विमाराशी: 1, 00,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • वय 65 पर्यंत जास्तीत जास्त अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर

 • पॉलिसी फायदे:

 • मृत्यू:

 • मृत्यूचे देय फायदे:
  मृत्यू + रक्कम + बोनस आणि अंतिम अतिरिक्त बोनसवर जर काही असेल तर खालील प्रमाणे देय असेल.

 • मूलभूत रकमेच्या 10% इतका वार्षिक उत्पन्न लाभ (मॅच्युरिटीच्या तारखेपूर्वी पॉलिसी वर्धापनदिन पर्यंत)

 • मूलभूत रकमेच्या 110% रकमेची निश्चित रक्कम, देय  (मुदतपूर्तीच्या तारखेला)

 • मॅच्युरिटीनंतर बोनस आणि अंतिम अतिरिक्त बोनससह, जर काही असेल तर. (मुदतपूर्तीच्या तारखेस)

 • सर्व्हायव्हल वर:
  सर्व्हायव्हल बेसिक सम अ‍ॅश्युर्ड + वेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास असल्यास.

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसीच्या मुदतीत कमीतकमी 3 पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरले असल्यास पॉलिसी कोणत्याही वेळी सरेंडर केली जाऊ शकते.

 • कर्जः
  3 पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरल्यानंतर उपलब्ध.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  Plan या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

   

योजनाः नवीन एन्डोमेंट प्लस (835)
 • उत्पादन सारांश:
  न्यू एन्डोमेंट प्लस ही युनिट लिंक्ड अ‍ॅश्युरन्स प्लॅन आहे, जी पॉलिसीच्या मुदतीमध्ये गुंतवणूक-कम-विमा देते. पॉलिसीधारक ज्या प्रीमियमला पैसे देण्यास इच्छितात त्या प्रमाणात प्रीमियमची रक्कम निवडू शकतात, ज्याच्या आधारे पॉलिसीधारकाला समान स्तर कव्हर मिळेल. पॉलिसीधारकाने भरलेला प्रत्येक प्रीमियम नियमांनुसार प्रीमियम वाटप शुल्क अधीन असेल. वाटप केलेल्या प्रीमियमचा वापर निवडलेल्या फंड प्रकारानुसार युनिट्स खरेदी करण्यासाठी केला जाईल. पॉलिसीधारक फंड मूल्य नियमानुसार शुल्क कपातीच्या अधीन असेल. वाटप / रद्द करण्याच्या तारखेस संबंधित निधीच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्या (एनएव्ही) च्या आधारे युनिट्सचे वाटप आणि रद्द केले जाईल. एनएव्हीची गणना दररोज केली जाईल आणि प्रत्येक फंड प्रकारातील गुंतवणूक कामगिरी आणि फंड मॅनेजमेंट चार्ज (एफएमसी) वर आधारित असेल.

 • गुंतवणूक फंडाचा प्रकार:
  बाँड, सुरक्षित, संतुलित आणि ग्रोथ फंड

 • बाँड फंड:
  सरकारमधील गुंतवणूक: 60% पेक्षा कमी नाही
  अल्प-मुदत गुंतवणूक: 40% पेक्षा जास्त नाही
  सूचीबद्ध इक्विटी समभागांची गुंतवणूक: शून्य
  जोखीम / परतावा निधी: कमी जोखीम
  SFIN क्रमांक: ULIF001201114LICNED + BND512

 • सुरक्षित निधी:
  सरकारमधील गुंतवणूक: 45% पेक्षा कमी नाही
  अल्प-मुदत गुंतवणूक: 40% पेक्षा जास्त नाही
  सूचीबद्ध इक्विटी समभागांची गुंतवणूक: १%% पेक्षा कमी नाही आणि% 55% पेक्षा जास्त नाही
  जोखीम / परताव्यासाठी निधी: स्थिर उत्पन्न - मध्यम ते मध्यम जोखीम
  SFIN क्रमांक: ULIF002201114LICNED + SEC512

 • समतोल निधी:
  सरकारमधील गुंतवणूक: 30% पेक्षा कमी नाही
  अल्प-मुदत गुंतवणूक: 40% पेक्षा जास्त नाही
  सूचीबद्ध इक्विटी समभागांची गुंतवणूक: 30% पेक्षा कमी नाही आणि 70% पेक्षा जास्त नाही
  जोखीम / परताव्यासाठी निधी: संतुलित उत्पन्न आणि वाढ - मध्यम जोखीम
  SFIN क्रमांक: ULIF003201114LICNED + BAL512

 • ग्रोथ फंड:
  सरकारमधील गुंतवणूक: २०% पेक्षा कमी नाही
  अल्प-मुदत गुंतवणूक: 40% पेक्षा जास्त नाही
  सूचीबद्ध इक्विटी समभागांची गुंतवणूक: 40% पेक्षा कमी नाही आणि 80% पेक्षा जास्त नाही
  जोखीम / परताव्यासाठी निधी: दीर्घ मुदतीच्या भांडवलाची वाढ - उच्च जोखीम
  SFIN क्रमांक: ULIF004201114LICNED + GRW512

 • मूलभूत सम अ‍ॅश्युअर्ड (10 * वार्षिक प्रीमियम) किंवा (देय एकूण प्रीमियमच्या 105%) जे जे जास्त असेल.

 • जोखीम कव्हर:
  प्रवेशावरील वय 8 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास, जोखीम डीओसीकडून 2 वर्षे पूर्ण होण्याच्या एक दिवस आधी किंवा वयाच्या 8 व्या वर्षाच्या पॉलिसी वर्धापन दिनानिमित्त सुरू होईल, त्यापूर्वीचे कोणते असेल?
  प्रवेशाचे वय 8 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असल्यास, जोखीम त्वरित सुरू होईल.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, अर्ध्या, तिमाही आणि मासिक

 • मुदत: 10 ते 20 वर्षे

 • पॉलिसी टर्म म्हणून पीपीटी

 • किमान प्रवेश वय: 90 दिवस

 • जास्तीत जास्त प्रवेशाचे वय: 50 हजेरी एनबीडी

 • किमान परिपक्वता वय: 18 जागा पूर्ण

 • कमाल मॅच्युरिटी वय: 60 वर्षे एनबीडी.

 • किमान विमाराशी:
  YLY: 20,000
  HLY: 13,000
  QLY: 8000
  ईसीएस: 3000

 • कमाल विमाराशी: कोणतीही मर्यादा नाही

 • अपघाती लाभ राइडर उपलब्ध.

 • पॉलिसी फायदे:

     मृत्यू:
     जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेपूर्वी मृत्यू:
     पॉलिसीधारकांच्या फंड मूल्याच्या समान रक्कम असेल        देय

     जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेनंतर मृत्यू:
     मूलभूत सम अ‍ॅश्युअर्डपेक्षा जास्त किंवा समान रक्कम         पॉलिसीधारकांच्या फंड मूल्य देय असेल. कुठे, बेसिक बेरीज     निश्चित (10 * वार्षिक प्रीमियम) किंवा (एकूण 105%) आहे        प्रीमियम भरला), जे काही जास्त असेल.

 • सर्व्हायव्हल वर:

मॅच्युरिटीच्या वेळी फंड मूल्य.

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसी 5 वर्षांनंतर सरेंडर केली जाऊ शकते.

 • नंतर आंशिक पैसे काढणे  5 वर्षे. जीवन विमा उतरवणे महत्त्वाचे असले पाहिजे.

 • कर्ज: उपलब्ध नाही.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  80 सी सवलतीच्या दरात 1, 50,000 आणि मॅच्युरिटी आणि डेथ क्लेम रक्कम 100% करमुक्त

   

योजना: जीवन लाभ (6 836)
 • उत्पादन सारांश:
  जीवन लाभ योजना (6 836) मर्यादित प्रीमियम भरणे, नॉन-लिंक्ड, नफ्यासह एंडॉवमेंट अ‍ॅश्युरन्स प्लॅन आहे.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, अर्ध्या, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: 16 वर्ष, 21 वर्ष  , 25 वर्ष  

 • पीपीटी
  मुदतीच्या 16 वर्षाच्या पीटीपीसाठी 10 वर्ष
  मुदतीसाठी 21 वर्षांचे पीटीपी 15 वर्ष
  टर्म 25 वर्ष पीपीटी 16 वर्षासाठी

 • किमान प्रवेश वय: 8 वर्ष पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: Year Year वर्ष (सर्वात जवळचा वाढदिवस)

 • कमाल मॅच्युरिटी वय: 75 वर्ष

 • किमान विमाराशी: 2, 00,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • 70 वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर

 • पॉलिसी फायदे:

मृत्यू:
मूलभूत सम अ‍ॅश्युअर्ड, ओआर
वार्षिक प्रीमियमच्या 10 वेळा, किंवा
 
सर्व प्रीमियमपैकी 105% मृत्यू प्रमाणे देय
जे अधिक उंच आहे.

सर्व्हायव्हल वर:
सर्व्हायव्हल बेसिक सम अ‍ॅश्युअर्ड + रिव्हर्शनरी बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसीच्या मुदतीत कमीतकमी तीन पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरले असल्यास पॉलिसी कोणत्याही वेळी सरेंडर केली जाऊ शकते.

 • कर्जः
  कमीतकमी 3 पूर्ण वर्षांच्या प्रीमियमच्या पेमेंटनंतर या योजनेत कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  Plan या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

   

योजना: जीवन प्रगती (8 838)
 • उत्पादन सारांश:
  जीवन प्रगती (8 838) ही एक नॉन-लिंक्ड आहे आणि नफा देणारी एन्डॉयमेंट अ‍ॅश्युरन्स प्लॅन आहे ज्यात पॉलिसीच्या मुदतीनंतर दर पाच वर्षानंतर जोखीम कव्हर होण्यामध्ये आपोआपच वाढ होते.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, अर्ध्या, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: 12 ते 20 वर्षे

 • किमान प्रवेश वय: 12 वर्ष पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: 45 वर्ष (सर्वात जवळचा वाढदिवस)

 • कमाल मॅच्युरिटी वय: 65 वर्ष

 • किमान विमाराशी: 1, 50,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • वय 65 पर्यंत जास्तीत जास्त अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर

 • पॉलिसी फायदे:

मृत्यू:
विमाराशी + व्हेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास असल्यास.

जेथे 'एसए ऑन मृत्यू' ची व्याख्या उच्च म्हणून केली जाते
मी. वार्षिक प्रीमियमच्या 10 वेळा, किंवा
ii. मृत्यूची भरपाई करण्याची निश्चित रक्कम, जी खालीलप्रमाणे आहेः
पहिल्या पाच पॉलिसी वर्षांमध्ये: 100% बेसिक एसए
सहावी ते दहावीच्या पॉलिसी वर्षांमध्ये: बेसिक एसए च्या 125%
अकराव्या ते पंधराव्या पॉलिसी वर्षांमध्ये: मूलभूत एसए च्या 150%
16 ते 20 व्या पॉलिसी वर्षांमध्ये: 200% बेसिक एसए

हा मृत्यू बेनिफिट मृत्यूच्या प्रमाणे भरलेल्या सर्व प्रीमियम्सच्या १० 105% पेक्षा कमी नसावा

सर्व्हायव्हल वर:
सर्व्हायव्हल बेसिक सम अ‍ॅश्युर्ड + वेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास असल्यास.

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसीच्या मुदतीत कमीतकमी 3 पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरले असल्यास पॉलिसी कोणत्याही वेळी सरेंडर केली जाऊ शकते.

 • कर्जः

कमीतकमी 3 पूर्ण वर्षांच्या प्रीमियमच्या पेमेंटनंतर या योजनेत कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  Plan या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

 • प्रस्ताव फॉर्म: 300/340/360 या योजने अंतर्गत वापरला जाईल.
   

योजना: मनी बॅक 20 वर्ष (820)
 • उत्पादन सारांश:
  हे नॉन-लिंक्ड, प्रीमियम मनी बॅक प्लॅनसह मर्यादित प्रीमियम पेमेंट आहे.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, अर्ध्या, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • टर्म: 20 वर्ष

 • पीपीटी 15 वर्ष

 • किमान प्रवेश वय: 13 वर्ष पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: y० वर्ष (जवळचा वाढदिवस)

 • जास्तीत जास्त मॅच्युरिटी वय: 70 वर्ष

 • किमान विमाराशी: 1, 00,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • 70 वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर

 • पॉलिसी फायदे:

मृत्यू:
मृत्यूवर विमाराशी + व्हेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास काही.
मृत्यूवर विमा रक्कम (बेसिक एसए च्या 125% पेक्षा जास्त किंवा वार्षिक प्रीमियमच्या 10 पट जास्त)
मृत्यूच्या तारखेनुसार भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या १० Death% पेक्षा कमी मृत्यूचा लाभ होणार नाही.
 
प्रीमियममध्ये कर, अतिरिक्त प्रीमियम आणि राइडर प्रीमियम वगळले जातात.

सर्व्हायव्हल वर:
पॉलिसीच्या 5 व्या, 10 व्या आणि 15 व्या वर्षा नंतर बेसिक एसए चे 20% देय आहे.
मॅच्युरिटी वेळ मूलभूत सम अ‍ॅश्युअर्डचा 40% + वेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास असल्यास.

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  कमीतकमी तीन पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरले असल्यास रोख रकमेसाठी पॉलिसी दिले जाऊ शकते. पॉलिसीच्या कालावधीत हमी दिलेली सरेंडर व्हॅल्यू भरलेल्या एकूण प्रीमियमची (सर्व्हिस टॅक्सच्या निव्वळ) टक्केवारी असेल, जर निवड केली असेल तर अतिरिक्त प्रीमियम आणि प्रीमियम वगळता, निवडल्यास. ही टक्केवारी पॉलिसी टर्म आणि पॉलिसी इयरवर अवलंबून असते ज्यात पॉलिसी सरेंडर केली जाते

 • कर्जः

3 पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरल्यानंतर उपलब्ध.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  Plan या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

   

योजनाः मनी बॅक 25 वर्ष (821)
 • उत्पादन सारांश:
  हे नॉन-लिंक्ड, प्रीमियम मनी बॅक प्लॅनसह मर्यादित प्रीमियम पेमेंट आहे.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, अर्ध्या, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: 25 वर्ष

 • पीपीटी 20 वर्ष

 • किमान प्रवेश वय: 13 वर्ष पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: 45 वर्ष (सर्वात जवळचा वाढदिवस)

 • जास्तीत जास्त मॅच्युरिटी वय: 70 वर्ष

 • किमान विमाराशी: 1, 00,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • 70 वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर

 • पॉलिसी फायदे:

मृत्यू:
मृत्यूवर विमाराशी + व्हेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास काही.
मृत्यूवर विमा रक्कम (बेसिक एसए च्या 125% पेक्षा जास्त किंवा वार्षिक प्रीमियमच्या 10 पट जास्त)
मृत्यूच्या तारखेनुसार भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या १० Death% पेक्षा कमी मृत्यूचा लाभ होणार नाही.
 
प्रीमियममध्ये कर, अतिरिक्त प्रीमियम आणि राइडर प्रीमियम वगळले जातात.

सर्व्हायव्हल वर:
पॉलिसीच्या 5 व्या, 10 व्या, 15 व्या आणि 20 व्या वर्षा नंतर बेसिक एसएचा 15% देय आहे.
मॅच्युरिटी वेळ मूलभूत सम अ‍ॅश्युअर्डचा 40% + वेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास असल्यास.

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  कमीतकमी तीन पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरले असल्यास रोख रकमेसाठी पॉलिसी दिले जाऊ शकते. पॉलिसीच्या कालावधीत हमी दिलेली सरेंडर व्हॅल्यू भरलेल्या एकूण प्रीमियमची (सर्व्हिस टॅक्सच्या निव्वळ) टक्केवारी असेल, जर निवड केली असेल तर अतिरिक्त प्रीमियम आणि प्रीमियम वगळता, निवडल्यास. ही टक्केवारी पॉलिसी टर्म आणि पॉलिसी इयरवर अवलंबून असते ज्यात पॉलिसी सरेंडर केली जाते

 • कर्जः
  3 पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरल्यानंतर उपलब्ध.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  Plan या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

   

योजनाः नवीन मुलांचे पैसे परत (832)
 • उत्पादन सारांश:
  नवीन मुलांची मनी बॅक योजना एक नॉन-लिंक्ड, नफ्यासह, नियमित प्रीमियम पेमेंट मनी बॅक योजना आहे

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, अर्ध्या, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: परिपक्वता वेळ 25 वर्षे

 • किमान प्रवेश वय: 0 वर्ष शेवटचा वाढदिवस

 • कमाल प्रवेश वय: 12 वर्षांचा शेवटचा वाढदिवस

 • किमान विमाराशी: 1, 00,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • पॉलिसी फायदे:

मृत्यू:
जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेपूर्वी मृत्यू:
कर, अतिरिक्त प्रीमियम आणि रायडर प्रीमियम वगळता प्रीमियमच्या भरलेल्या एकूण रकमेच्या समान रक्कम, जर काही देय असेल तर.

जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेनंतर मृत्यू:
मृत्यू बेनिफिट, मृत्यूवर विमाराशीची रक्कम म्हणून परिभाषित
  आणि निहित साधा रेव्हर्शनरी बोनस आणि अंतिम अतिरिक्त बोनस, जर असेल तर देय असेल. जिथे "मृत्यूची रक्कम निश्चित केली जाते" ही वार्षिक प्रीमियमच्या 10 पटपेक्षा जास्त किंवा मृत्यूच्या वेळी देय आश्वासनाची पूर्ण रक्कम म्हणजेच मूलभूत सम अ‍ॅश्युर्डपेक्षा जास्त व्याख्या केली जाते. हा मृत्यू लाभ मृत्यूच्या तारखेपर्यंत भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 105% पेक्षा कमी नसावा.

सर्व्हायव्हल वर:
जर पॉलिसी पूर्ण अंमलात असेल:
पूर्ण वय 18YRS - एमएसए 20%
पूर्ण वय 20YRS - एमएसए 20%
पूर्ण वय 22YRS - एमएसए 20%

वय 25 वायआरएस येथे मॅच्युरिटीवर - एमएसए + वेस्टेड बोनस + एफएबी 40%

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसीच्या मुदतीत संपूर्ण तीन वर्षांसाठी प्रीमियम भरल्या गेल्यास पॉलिसी कोणत्याही वेळी सरेंडर केली जाऊ शकते.

 • कर्जः
  किमान तीन पूर्ण वर्षांच्या प्रीमियमच्या पेमेंटनंतर या योजनेत कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  Plan या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

   

योजना: जीवन तरुण (343434)
 • उत्पादन सारांश:
  जीवन तरुण योजना ही नॉन-लिंक्ड, नफ्यासह मर्यादित प्रीमियम पेमेंट प्लॅन आहे ज्या विशेषतः वाढत्या मुलांच्या शैक्षणिक आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, अर्ध्या, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: परिपक्वता वेळ 25 वय
  [प्रवेश-वय 25 वर्षे] वर्षे

 • पीपीटी [प्रवेशात 20-वय] वर्षे

 • किमान प्रवेश वय: 0 वर्ष शेवटचा वाढदिवस

 • कमाल प्रवेश वय: 12 वर्षांचा शेवटचा वाढदिवस

 • किमान विमाराशी: 75,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • पॉलिसी फायदे:

मृत्यू:
जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेपूर्वी मृत्यू:
कर, अतिरिक्त प्रीमियम आणि रायडर प्रीमियम वगळता प्रीमियमच्या भरलेल्या एकूण रकमेच्या समान रक्कम, जर काही देय असेल तर.

जोखीम सुरू होण्याच्या तारखेनंतर मृत्यू:
डेथ बेनिफिट, "मृत्यूवरील विमाराशीची रक्कम" म्हणून परिभाषित केलेला आणि निहित साधा प्रत्यावर्ती बोनस आणि अंतिम अतिरिक्त बोनस, जर काही असेल तर देय असेल.
जेथे "मृत्यूवरील विमाराशीची रक्कम" वार्षिक प्रीमियमच्या 10 पटपेक्षा जास्त किंवा मृत्यूच्या वेळी देय आश्वासनाची संपूर्ण रक्कम म्हणजेच विमाराशीच्या 125% पेक्षा अधिक म्हणून परिभाषित केली जाते.
हा मृत्यू लाभ मृत्यूच्या तारखेपर्यंत भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 105% पेक्षा कमी नसावा.

सर्व्हायव्हल वर:
प्रस्ताव टप्प्यावर पर्याय निवडला जातो.

पर्याय -१: सर्व्हायव्हल नाही, मॅच्युरिटीचा फायदा १००% एसए

पर्याय -2: 20 ते 24 वयोगटातील 5 वर्षांसाठी दर वर्षी 5% एसए, परिपक्वताचा लाभ 75% एसए

पर्याय -3: 20 ते 24 वयोगटातील 5 वर्षांसाठी दर वर्षी 10% एसए, मॅच्युरिटीचा फायदा 50% एसए

पर्याय -4: 20 ते 24 वयोगटातील 5 वर्षांसाठी दर वर्षी 15% एसए, परिपक्वतेचा लाभ 25% एसए

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसीच्या मुदतीत संपूर्ण तीन वर्षांसाठी प्रीमियम भरल्या गेल्यास पॉलिसी कोणत्याही वेळी सरेंडर केली जाऊ शकते.

 • कर्जः
  किमान तीन पूर्ण वर्षांच्या प्रीमियमच्या पेमेंटनंतर या योजनेत कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  Plan या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

   

योजना: सिंगल प्रीमियम एंडॉवमेंट (817)
 • उत्पादन सारांश:
  एलआयसी सिंगल प्रीमियम एंडॉवमेंट योजना (817) एक प्रीमियम आहे, नॉन-लिंक्ड, नफ्यासह एंडॉवमेंट प्लॅन आहे.

 • प्रीमियम पेमेंट मोड: सिंगल प्रीमियम

 • मुदत: 10 ते 25 वर्षे

 • किमान प्रवेश वय: 90 दिवस पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय: 65 वर्ष (जवळचा वाढदिवस)

 • कमाल मॅच्युरिटी वय: 75 वर्ष

 • किमान विमाराशी: 50,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: कोणतीही मर्यादा (उत्पन्नानुसार)

 • पॉलिसी फायदे:

मृत्यू:
जोखीम सुरू झाल्यानंतर मृत्यूच्या वेळी: सम अ‍ॅश्युअर्ड + वेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास
 
जोखीम सुरू होण्यापूर्वी मृत्यू: कर आणि अतिरिक्त प्रीमियम वगळता सिंगल प्रीमियमचा परतावा.

सर्व्हायव्हल वर:
सर्व्हायव्हल सम अ‍ॅश्युर्ड + वेस्टेड बोनस + एफएबी असल्यास असल्यास.

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसी मुदतीदरम्यान कोणत्याही वेळी प्रीमियम चेकच्या अधीन राहून पॉलिसी दिले जाऊ शकते.

 • कर्जः
  एक पॉलिसी वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेत कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  SA u / s 80C एसए च्या 10% पर्यंत.

 • प्रस्ताव फॉर्म: :००/340० या योजने अंतर्गत वापरला जाईल.
   

योजना: बिमा डायमंड (1 84१)
 • उत्पादन सारांश:
  बीमा डायमंड प्लॅन (1 84१) ही एक नॉन-लिंक्ड, नफ्यासह, मर्यादित प्रीमियम पेमेंट मनी बॅक टाइप योजना आहे जी संरक्षण आणि बचत यांचे संयोजन देते.

 • प्रीमियम पेमेंट मोडः वार्षिक, अर्ध्या, तिमाही, मासिक (ईसीएस)

 • मुदत: 16 वर्ष, 20 वर्ष  , 24 वर्ष  

 • पीपीटी
  मुदतीच्या 16 वर्षाच्या पीटीपीसाठी 10 वर्ष
  टर्म 20 वर्षांच्या पीटीपी 12 वर्षासाठी
  टर्म 24 वर्ष पीपीटी 15 वर्षासाठी

 • किमान प्रवेश वय: 14 वर्ष पूर्ण

 • कमाल प्रवेश वय:

 • टर्म 16 वर्षासाठी - 50 वर्ष (जवळचा वाढदिवस)
  टर्म 20 वर्ष - 45 वर्ष (जवळचा वाढदिवस)
  टर्म 24 वर्ष - 41 वर्ष (जवळचा वाढदिवस)

 • कमाल मॅच्युरिटी वय:
  टर्म 16 वर्षासाठी - 66 वर्ष
  टर्म 20 आणि 24 वर्षांसाठी - 65 वर्ष

 • किमान विमाराशी: 1, 00,000

 • कमाल विमाराशी रक्कम: 5, 00,000

 • पॉलिसीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर विस्तारित कव्हर पॉलिसी टर्मच्या अर्ध्या बरोबरीने वाढविलेला कव्हर कालावधी

 • पॉलिसी फायदे:

मृत्यू:
पहिल्या पाच पॉलिसी वर्षांत मृत्यू:
  मृत्यूवरील विमाराशी

पाच पॉलिसी वर्षांनंतर मृत्यू:
मृत्यूच्या निश्चित रकमेची + जर असेल तर निष्ठा जोड

जिथे मृत्यूवर विमाराशी दिली जाते ती बेसिक सम अ‍ॅश्युअर्ड असते
वार्षिक प्रीमियमच्या 10 वेळा, किंवा
 
सर्व प्रीमियमपैकी 105% मृत्यू प्रमाणे देय
जे अधिक उंच आहे?

सर्व्हायव्हल वर:
टर्म 16 साठी:
पॉलिसीच्या चौथ्या, आठव्या आणि 12 व्या वर्षा नंतर बेसिक एसएचा 15% देय आहे.
मुदतपूर्तीच्या वेळेस मूलभूत रकमेच्या 55% + निष्ठा जोडल्यास असल्यास.

टर्म 20 साठी:
पॉलिसीच्या चौथ्या, आठव्या, 12 व्या आणि 16 व्या वर्षा नंतर बेसिक एसएचा 15% देय आहे.
मुदतपूर्तीच्या वेळेस मूलभूत रकमेच्या 40% + निष्ठा जोडल्यास असल्यास.

मुदत 24 साठी:
पॉलिसीच्या चौथ्या, आठव्या, 12 व्या, 16 व्या आणि 20 व्या वर्षा नंतर मूलभूत एसएचा 12% देय आहे.
मुदतपूर्तीच्या वेळेस मूलभूत रकमेच्या 40% + निष्ठा जोडल्यास असल्यास.

 • सरेंडर केलेले मूल्य:
  पॉलिसीच्या मुदतीत कमीतकमी तीन पूर्ण वर्षांचे प्रीमियम भरले असल्यास पॉलिसी कोणत्याही वेळी सरेंडर केली जाऊ शकते.

 • कर्जः
  कमीतकमी 3 पूर्ण वर्षांच्या प्रीमियमच्या पेमेंटनंतर या योजनेत कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे.

 • प्राप्तिकर लाभ:
  Plan या योजनेंतर्गत भरलेला प्रीमियम कलम 80 सी अंतर्गत टॅक्स सूटसाठी पात्र आहे.
  Plan या योजने अंतर्गत परिपक्वता कलम 10 (10 डी) अंतर्गत विनामूल्य आहे.

 • प्रस्ताव फॉर्म: 300/340/360 या योजने अंतर्गत वापरला जाईल.
   

bottom of page